Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3

Skåne län

Information

716406-7964 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Vellinge som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 finns i.

Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 har varit registrerat sedan 1975-02-28 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 är och det finns flera verksamheter i Vellinge som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 så kan ni göra det på telefon genom 040-472873 eller genom brev på följande adress:
Falsterbohus 3, 239 40, Falsterbo

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Falsterbohus 3 och det är Forkman, Anders Helge som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagstad, Nils Åke som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gösta Agne som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Per-Anders som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenfot, Carl Johan Håkan som är född 1958 och har titeln Suppleant, Åkerblom, Håkan Tomas som är född 1951 och har titeln Suppleant