Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening

Skåne län

Information

Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Vellinge. Det är nämligen den kommunen som Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1991-04-29. Men sedan 1991-01-01 så har Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Jordholmsv. 98, 235 99, Vellinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Vellinge arbetar för att verksamheter som Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid behov med användande av i jordbruksdriften tillhöriga lokaler, maskiner, redskap och vektyg, 2. till medlemmarna förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses i föregående stycke, 3. utföra uppdrag om anlitande av föreningens resurser samt 4. bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Tord Alvar -Granberg, Nils Bengt.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening och det är följande personer, Andersson, Tord Alvar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Brodde, Anders Sjunne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Granberg, Nils Bengt som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jan Villy som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Pålsson, Bengt Arne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Nils Arne Verner som är född 1953 och har titeln Suppleant.Nilsson, Karl Anders Lave som är född 1964 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Farmartjänst Vellinge, ekonomisk förening är 716439-4293.