Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge är ett av många bolag som finns i Vellinge. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1991-05-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Falsterbov. 8 B, 235 35, Vellinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-323000.

Vellinge arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge och det är följande personer, Hedlund, Karin Marie som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Jan-Erik Georg som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ralling, Inga Monika Kristina som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Lexgård, Eva Britt-Marie som är född 1957 och har titeln Suppleant, Thorén, Jan Åke som är född 1945 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Skolan i Vellinge är 716439-4368.