Bostadsrättsföreningen Laken

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Laken hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Vellinge som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Laken finns. I Vellinge så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Laken tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Laken har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Laken så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-424533.

Vellinge arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Laken har idag 746000-0354 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Laken

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Laken så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bengtsson, Hans Olof Chaht-Chy som är född 1988 och har titeln Ordinarie ledamot, Fergusson Jaimes, Janet Stella P som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Jenny Maria som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Cavalli, Stefan Hans Valdemar som är född 1953 och har titeln Suppleant, Johansson, Mikael Robert som är född 1965 och har titeln Suppleant, .