Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Vellinge här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Vellinge jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769609-9352.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 040-466786 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret på följande adress Bruksparken 5 A, 235 92, Vellinge.

Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Hököpinge Bitsockret så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Meinert, Johan Magnus som är född 1979 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. En medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.