Rotek Renovering & Energi Aktiebolag

Skåne län

Information

Rotek Renovering & Energi Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Vellinge. Det är nämligen den kommunen som Rotek Renovering & Energi Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Rotek Renovering & Energi Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1984-11-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Spikg. 2, 235 32, Vellinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rotek Renovering & Energi Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-424130.

Vellinge arbetar för att verksamheter som Rotek Renovering & Energi Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rotek Renovering & Energi Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva värme, sanitets och ventilationsarbeten, ävensom bedriva konsult- och besiktningsverksamhet avseende energibesparande åtgärder för byggnader och lokaler.

Firmatecknare för Rotek Renovering & Energi Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rotek Renovering & Energi Aktiebolag och det är följande personer, Tjernberg, Hans Gunnar som är född 1956 och har titeln VD, Tjernberg, Hans Gunnar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Stener Tjernberg, Eva Helena som är född 1956 och har titeln Suppleant, Christensson, Jan Erik som är född 1958 och har titeln Revisor, Scania Revisorer Jan Christensson AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Rotek Renovering & Energi Aktiebolag är 556252-5203.